Home » Tải tài liệu » Tài Liệu tổng hợp (page 4)

Tài Liệu tổng hợp

Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá …..

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi như sau: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên? Trả Lời (Tham Khảo) 1.Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất …

Read More »

Phân tích quy luật quan hệ sản xuất …

đưa website vào công cụ tìm kiếm

Câu hỏi như sau: Phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của l­­ực lượng sản xuất?Rut ra y nghia: Trả Lời (Sưu Tầm) Phân tích: Điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm đó là quan hệ sản xuất bao gồm những mối quan hệ nào?đó là quan hệ sở hữu,quan hệ tổ chức quản lý,quan hệ phân phối.Cái tiếp theo đó là bạn phải xem xem các mối quan hệ đó …

Read More »