Home » Tips Máy Tính » Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot

Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot

Lổi Bootmgr is missing rất thường gặp do hệ điều hành bạn bị thiếu hoặc bị lổi file này, nếu lúc trước cách khắc phục tốt nhất là cài lại hệ điều hành hoặc dùng đĩa win để sữa chữa với những câu lệnh phức tạp thì nay vấn đề này khắc phục không còn mất thời gian để khắc phục nữa!
– Với đĩa hirenboot từ 10.6 trở lên thì trong đĩa boot đã tích hợp sẳn các chức năng fix lổi này.

Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot
Bạn đưa đĩa boot vào máy tính và khởi động lại, tại màn hình menu có các chức năng hiển thị bạn hãy chọn boot Mini windows Xp
– Đợi một lát để windows mini khởi động. Khi boot vào được mini XP rồi các bạn Mở “HBCD Menu” -> Vào “Menu” -> chọn “Partition/Boot/MBR” -> Chọn “BootICE”

Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot

Chương trình BootICE mở ra -> tại phần “Destination Disk” -> Chọn ổ đĩa chứa hệ điều hành bị lỗi -> chọn “Process MBR”

Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot
Win Xp thì chọn “Windows NT5x” ; Như trường hợp của bạn thì chọn “Windows NT6x” rồi Click “Install/Config”
Tiếp tục chọn “Process PBR”

Khắc phục lỗi "bootmgr is missing" bằng đĩa hirren boot
“NTLDR” cho Windows XP; và ở đây là chọn “BOOTMGR” cho Windows 7, rồi Click “Install/Config”
Vậy là bạn đã hoàn thành sửa lỗi “BOOTMGR is missing” cho Windows Vista/7 -> Khởi động lại máy để xem kết quả.

Xu hướng tìm kiếm:

  • lỗi bootmgr is missing win xp (15)
  • sửa lỗi bootmgr is missing bằng dia boot (2)
  • cach sua boot mgr bang hirenboot (1)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *