Home » Tips Máy Tính » Cách thay đổi font chữ sticky note

Cách thay đổi font chữ sticky note

Sticky Note – 1 ứng dụng ghi chú trên máy tính, ứng dụng này cho phép bạn lưu lại những gì cần thiết khi cần phải nhớ 1 vấn đề nào đó, hoặc ghi lại 1 khoảng thời gian nào đó… Sticky Note cho sẽ là 1 ứng dụng tuyệt cho bạn để có thể giúp bạn trong công việc và cuộc sống của mình.
thay doi sticky note
Các bước để đổi font cho Sticky Note:
1. Bạn vào Start->Run gõ Regedit .
2. Tìm đến khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
3. Tìm khóa Segoe Print (TrueType)
4. Thay đổi giá trị của khóa này bằng tên của font mà bạn muốn sử dụng để làm font của Sticky Note ví dụ như Arial (font phải được cài đặt trên máy)
5. Khởi động lại máy tính.
Dưới đây là một số phím tắt có thể sử dụng được cho Sticky Note. (Keyboard Shortcut Description)
- Ctrl+B [b]Chứ đậm[/b] - Ctrl+I [i]Chữ nghiêm[/i] - Ctrl+T [strike]Strikethrough[/strike] - Ctrl+U [u]Chữ gạch chân[/u] - Ctrl+Shift+L Bulleted (press once) or Numbered (press twice) list
- Ctrl+Shift+> Làm lớn font chữ
- Ctrl+Shift+< Làm giảm font chữ
- Ctrl+A Chọn cả đoạn văn bản
- Ctrl+Shift+A Đưa toàn bộ chữ thành viết hoa
- Ctrl+L Căn trái chữ
- Ctrl+R Căn phải chữ
- Ctrl+E Căn giữa chữ
- Ctrl+Shift+L Small Alpha list (3rd), Capital Alpha list (4th), small roman (5th), Capital roman (6th)
- Ctrl+Scroll Wheel Increase/Decrease text size
- Ctrl+1 Single-space lines
- Ctrl+2 Double-space lines
- Ctrl+5 Set 1.5-line spacing
- Ctrl+= Subscript
- Ctrl+Shift++ Superscript
- Ctrl+Z Undo
- Ctrl+Y Redo
- Ctrl+X Cut
- Ctrl+C Copy
- Ctrl+V Paste
- Ctrl+N New sticky note

Xu hướng tìm kiếm:

  • cách chọn font chữ trên sticky note (2)
  • thay doi phong chu sticknote (2)
  • cách chinh co chu lon nho trong file note trên win 7 (1)
  • thay đổi font chữ cho note pc (1)
  • thay doi kieu chu trong autocad (1)
  • sửa lỗi font trên sticknote (1)
  • chỉnh font chữ trong sticky note win 8 (1)
  • chỉnh font chữ sticky note (1)
  • cach doi phong chu trên notpe (1)
  • cach doi font chu tren ghi chu (1)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>