Home » Tips Máy Tính » Xóa dòng trống (blank) trong excel 2003,2007,2010

Xóa dòng trống (blank) trong excel 2003,2007,2010

Trong quá tình thao tác với excel thì chắc hẳn đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp trong sheer dữ liệu có nhiều dòng trống (blank). Bạn muốn xóa những dòng đó đi để làm gọn dữ liệu hay thực hiện các chức năng khác như Sort chẳng hạn (vì nếu có dòng trống thì không thể nào sort được bảng dữ liệu).
dòng trống trong excel
Đối với dữ liệu ít thì bạn có thể dùng phương pháp thủ công xóa từng dòng, nếu dữ liệu rất nhiều dòng thì bạn sẽ làm thế nào? Khi gặp trường hợp này bạn hãy lựa chọn áp dụng 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Dùng phương pháp Filter
- Bạn hãy chọn hết dữ liệu trong sheet (Ctrl +A)
- Đối excel 2003 thì chọn Data -> Filter -> Autofilter. Đối với Excel 2007, 2010 thì chọn Tab Data\Filter
lọc bỏ dòng trống trong excel- Bạn hãy click bỏ chọn Select All
- Kéo thanh trượt xuống phía dưới cùng
- Tích chọn (Blanks) và kích OK, toàn bộ các dòng trống sẽ được lọc
- Đối với excel 2003 bạn có thể kéo chọn những dòng này để xóa, còn với excel 2007 và excel 2010 thi chọn Tab Home, kích biểu tượng Delete trên thanh Toolbar
Cách 2: Sử dụng chức năng Go to trong excel
- B1: Chọn toàn bộ dữ liệu cần xóa (Trong trường hợp dữ liệu nhiều Excel sẽ không cho phép chọn toàn bộ, khi đó bắt buộc phải chọn từng phần)
- B2: Ấn tổ hợp phím Ctrl + G, hộp thoại xuất hiện
cách xóa dòng trống- B3: Kích nút Special
- B4: Kích chọn Blanks
- B5: Chọn Tab Home, kích biểu tượng Delete trên thanh Toolbar
hướng dẫn xóa dòng trống- B6: Kích chọn Delete Sheet Rows
Sau khi thực hiện xong các bước trên, toàn bộ các dòng trống đã được chọn sẽ được xóa bỏ.
Cách 3: Sử dụng code Visual basic
- B1: Nhấn ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic Editor.
- B2: Vào menu Inser\Module
code xóa dòng trống excel- B3: Nhập toàn bộ đoạn mã sau vào màn hình soạn thảo Code
Sub DeleteBlankRows()
Dim i As Long
If WorksheetFunction.CountA(Selection) = 0 Then
MsgBox “Chua co vung du lieu nao duoc chon”, vbInformation, “xoa dong trong”
Exit Sub
End If
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
For i = Selection.Rows.Count To 1 Step -1
If WorksheetFunction.CountA(Selection.Rows(i)) = 0 Then
Selection.Rows(i).EntireRow.Delete
End If
Next i
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
End With
End Sub

- B4: Quay lại màn hình làm việc Excel với tổ hợp Alt + Q
- B5: Chọn toàn bộ dữ liệu cần xóa bỏ dòng trống
- B6: Chọn Tab View\Macros\View Macros
cú pháp xóa dòng blank excel- B7: Lựa chọn Macro DeleteBlankRows và kích nút Run
Sau khi thực hiện xong Macro này, toàn bộ các dòng trống trong vùng dữ liệu được chọn sẽ tự động được xóa bỏ.
Trên đây là các cách để có thể xóa các dòng dữ liệu trống, tùy vào thói quen của từng người mà lựa chọn cách thực hiện cho phù hợp.

Xu hướng tìm kiếm:

  • xóa dòng trắng trong excel 2003 (2)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>